2020. Szeptember 28. Vencel nevenapja  
 
Keresés az oldalon
Főoldal Betegtájékoztató anyagok
Intézmény bemutatása
Debreceni Kardiológiai Napok
Oktatás
Partnereink
Képgaléria
Kardio Magazin
Kardiovaszkuláris Kutató Központ
Szívünk napja
Klinikai Fiziológiai Tanszék

Akadálymentes verzió

Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

Legfrissebb..

Az MKT 2019. évi Tudományos Kongresszusa


Díszdoktori előadás

Prof. Ger J.M. Stienen (the Netherlands) Debreceni Egyetem díszdoktori székfoglaló előadása:
“Skeletal and cardiac muscle activity in health and disease: a target in motion”


Partnerek


 Magyar Nemzeti SzívalapítványTisztelt Látogatóink! 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája (Klinika) az Auguszta főhercegnő fővédnöksége alatt 1914-ben átadott épületben (Auguszta Klinika) és az 1993-ban mellé épített szívsebészeti szárnyban működik. Maga a főépület 2008-ban Európai Uniós támogatás felhasználásával jelentősen megújult. Az eredetileg a tüdőbetegek ellátására épült szanatórium funkciója a több mint egy évszázad során számos alkalommal változott, a tüdőgyógyászat az I. sz. Klinikai Telepre került, az eredetileg önálló Kardiológiai és a Szívsebészeti Klinika 2007-ben történt egyesülésével alakult ki a jelenlegi struktúra.

A Klinika ellátási területe az Észak-Alföld és Észak-Magyarországként definiált régió, az ellátandó betegek száma a legmagasabb progresszivitási szinten meghaladja a 2 milliót. A szakmai profil a felnőtt kardiológia és felnőtt szívsebészet csak nem teljes spektrumát felöleli: a nem-invazív kardiológiát, az invazív, katéteres kardiológiai diagnosztikát és műtéteket a koronária, aritmia és szervi szív problémák kezelésére, a nyitott szívműtéteket és a minimál invazív szívsebészeti beavatkozásokat.

A kardiológia és a szívsebészet rohamos fejlődése újabb és újabb lehetőséget kínál a diagnosztikában és a terápiában. Célunk, hogy az új eljárásokat minél rövidebb időn belül meghonosítsuk, betegeink számára is elérhetővé tegyük.

Prof. Dr. Csanádi Zoltán
IntézetvezetőKardio Magazin

<< előző oldal


  Elismerés Édes István és Sipka Sándor professzoroknak

Went István és Elischer Gyula emlékérem és jutalomdíj átadó ünnepség


A Went István emlékérem és jutalomdíj 2012. évi díjazottja Dr. Édes István egyetemi tanár, a Kardiológiai Intézet igazgatója. Dr. Édes István egyetemi tanárnak kiemelkedő gyógyító és oktató, a kísérletes orvostudomány területén elért magas szintű tudományos eredményei, példaértékű egyetemi vezetői, valamint országos szakmapolitikai munkája során kifejtett sokrétű tevékenysége elismeréséként adományozza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma a Went István emlékérem és jutalomdíj kitüntetést.

A Went István emlékérem és jutalomdíj kitüntetést a Debreceni Orvostudományi Egyetem Went István akadémikus, Kossuth-díjas professzor emlékére, és egyben a kísérletes orvostudomány területén elért magas szintű tudományos eredmények elismerésére alapította. Kiadására kétévenként kerül sor, 10. alkalommal adják át.

Az Elischer Gyula emlékérem és jutalomdíj 2012. évi díjazottja Dr. Sipka Sándor egyetemi tanár, a Regionális Immunológiai Laboratórium vezetője. Dr. Sipka Sándor egyetemi tanárnak az immunológia területén több éven át kifejtett kiemelkedő oktató, gyógyító, tudományos munkája, az egészségügy érdekében végzett tevékenysége, valamint a diagnosztikai orvostudomány területén elért magas szintű eredményei elismeréseként adományozza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum az Elischer Gyula emlékérem és jutalomdíj kitüntetést.

Az Elisher Gyula emlékérem és jutalomdíj kitüntetést a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma alapította Dr. Elisher Gyula professzor emlékére, és egyben a diagnosztikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerésére. Kiadására kétévenként kerül sor, 6. alkalommal adják át.


Dr. Édes István 1977-ben „summa cum laude” minősítéssel végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Tanulmányi munkája eredményeként Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetésben részesült. Gyakornokként a SZOTE Biokémiai Intézetében kezdett dolgozni, ahol részt vett a TDK munkában is. 1985-től a SZOTE II. sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanársegéde, majd egyetemi adjunktusa. 1985-ben belgyógyászatból, 1990-ben kardiológiából szerzett szakorvosi képesítést. 1987-1990 között a Cincinnati Egyetem Gyógyszertani és Sejtbiológiai Intézetében dolgozott meghívott kutatóként, jelenleg az egyetem vendégprofesszora. Kandidátusi értekezését 1987-ben a kardiomiopátia experimentális vizsgálatából és modellezéséből írta. Akadémiai doktori értekezését 1996-ban védte meg, „Az adrenerg-receptorok által mediált intracelluláris folyamatok szerepe a szívizom kontraktilitásának szabályozásában” címmel. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült.

1994-től intézetvezető egyetemi docens, majd egyetemi tanár, igazgató a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szív- és Tüdőgyógyászati Klinikáján, melyet 1999-ben irányításával Kardiológiai Klinikává szerveztek át.

Édes István professzor kardiológiai iskolát teremtett Debrecenben. Vezetésével a kardiológiai betegellátás minősége és volumene impozáns fejlődésen ment keresztül, a klinika technikai és személyi feltételei jelentősen javultak. Édes professzornak kiemelkedő szerepe volt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül megvalósított „Auguszta projekt” Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum” tervezésében, kivitelezésében és működtetésében. 2005-2007 között az Auguszta projekt szakmai vezetője volt, majd 2007-től az Auguszta Klinikák igazgatója. Édes professzor 2003 júliusától vezeti a Szívsebészeti Klinika és a Kardiológiai Klinika egyesülésével megalakult Kardiológiai Intézetet.

Édes István professzor közéleti tevékenysége igen széles körű: 1997-től 1999-ig az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese, majd 1999-től 2000-ig klinikai rektorhelyettes. 1999-2000 között a Számítástechnikai Bizottság Elnöke, 2000-2001 között a Debreceni Egyetem informatikai rektorhelyettese. 2000-től 2001. július 31-ig a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke, majd 2007-ig klinikai centrumelnök-helyettese. Meghatározó szerepet töltött be klinikai centrumelnök-helyettesként a Centrumban folyó gyógyító munka és a gazdálkodás irányításában. Vezetői tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és pénzügyi stabilitást ért el.

Fő tudományos témái a szívizomfehérje foszforilációs rendszere az adrenerg-receptorok intracelluláris viselkedésének vizsgálata. Nagyon sokat foglalkozott a kálcium-érzékenyítőkkel, levosimendannal, majd a kálcium-érzékenyítők szerepével normális és patológiás miokardium körülményei között. Számos klinikai farmakológiai humán Fázis II. III. IV. vizsgálatot vezetett, így az első hazai génterápiás kísérleteket is az infarktus utáni szívizom-regenerálódás céljából.

Számos kardiológiai társaság tagja: négy évig a Magyar Kardiológiai Társaság, illetve a Kardiológiai Szakmai Kollégium elnöke, a Szívelégtelenség munkacsoport vezetőségi tagja, a DAB izomkutató és kardiológiai munkacsoportjának vezetője. 12 szaklap, közöttük négy tekintélyes angol nyelvű lap szerkesztőbizottsági tagja. Több éven át szervezte a Debreceni Kardiológus Napokat 1000-1500 részvevővel.

Publikációs teljesítménye kiemelkedő. Lektorált közleményeinek száma nemzetközi lapokban: 133. Magyar nyelvű publikációinak száma: 250. Kumulatív impakt faktora 350. Nemzetközi citációinak száma: 3300, Hiesch-indexe: 27.
43 PhD dolgozat bírálatában vett részt, melyek szerzői közül ma már többen vezető kardiológusok.

Széles körű, kiemelkedő színvonalú tevékenységéért igen sok magas szintű kitüntetést kapott, többek között Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem, Debreceni Egyetem megalakulása emléklap, „80 éves a debreceni orvosképzés emlékplakett, Szent-Györgyi Albert-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Kardiológus Társaság Emlékérem és Jutalomdíj, Krompecher István Emlékérem és Jutalomdíj, Auguszta Emlékérem és Jutalomdíj, 25 éves a Debreceni Idegen Nyelvű Orvosképzés díj elismerésben részesült.


Dr. Sipka Sándor 1969-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1969 és 1985 között a Kórélettani Intézetben dolgozott gyakornokként, egyetemi tanársegédként, majd egyetemi adjunktus munkakörben. 1972-ben szakvizsgázott orvosi laboratóriumi vizsgálatokból. 1981-ben szerezte meg az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 1985-től a III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratóriumának vezetésével bízták meg. 1989-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. 1997-ben habilitált, majd 2000-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2001-ben elnyerte az MTA doktora címet.

Sipka Sándor professzor magyar és angol nyelven előadásokat tart, gyakorlatot, szemináriumot, kreditpontos kurzust vezet. Aktív szerepet tölt be a PhD képzésben. A graduális és posztgraduális képzésen túl laboratóriumi szakorvosoknak, illetve más szakmák képviselőinek tart előadást klinikai immunológiai ismeretekből, részt vállal a laboratóriumi asszisztensek, a TDK-s és a KDK-s hallgatók oktatásában. Több alkalommal vett részt országos szintű szakmai továbbképzések szervezésében és lebonyolításában.

Sipka Sándor professzor tudományos munkája a Regionális Immunológiai Laboratórium tevékenységéhez kapcsolódik. 1985-től vezeti a III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratóriumát, melynek kialakításában, szakmai fejlesztésében és működésében kiemelt jelentőségű a munkássága. A Laboratórium szakmai megítélése országosan és nemzetközileg is kiváló, a szakemberek folyamatosan új módszereket vezetnek be, rendszeresen nyertek és nyernek el kutatási támogatást. Sipka Sándor professzor tudományos munkája mellett jelentős szerepet vállal munkatársai tudományos tevékenységének irányításában, széles körű együttműködést folytat különböző klinikákkal és intézetekkel, eredményes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat épített ki.

Sipka Sándor professzor magyar és külföldi folyóiratokban rendszeresen publikál, több könyvfejezetet írt, nemzetközi szabadalom is fűződik a nevéhez. Többször volt külföldön tanulmányúton. 1998-ban elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat.

Számos hazai és nemzetközi tudományos egyesületnek és nemzetközi bizottságnak is tagja: többek között a Magyar Immunológiai Társaságnak, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak, a Magyar Allergológiai és Klinikai Társaságnak, a European Society for Clinical Investigation, valamint a Steering Committee of Interest Group for Diagnosis of Allergy in the Europen Academy of Allergy and Clinical Immunology tudományos társaságoknak.

Tevékenysége elismeréséül több kitüntetést adományoztak Sipka Sándor professzornak, megkapta többek között az Egészségügy Kiváló Dolgozója, valamint a Pro Sanitate díjat, Egészségügyi Miniszteri Dicséretben is részesült.

Képgaléria


Információ:
Dr. Fuxreiter Margit stratégiai igazgatóhelyettes, DE OEC
52/319-818, 30-303-4315, mfux@dote.hu

 


Hírlevél
Amennyiben szeretne felíratkozni a hírlevelünkre, kérjük adja meg a következő adataidat:
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Hírlevél-csoport:
Kérem írja be a képen látható karaktereket!


  Adatbázis-elérések
Információs pult
vissza az oldal tetejére
Copyright információk - Minden jog fenntartva - DEOEC Kardiológiai Intézet - © Copyright - 2003-2008.